Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 14 juni 2022 vad avser §§ 1–5, 7–11, 13–21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
15 juni 2022–6 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad