Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 9 juni 2022 vad avser §§ 6, 12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 juni 2022–1 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad