Stockholms trafiknämnds protokoll för den 9 juni 2022

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 9 juni 2022 vad avser §§ 10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 juni 2022–4 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad