Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 9 juni 2022 vad avser §§7, 12, 13, 39, 40, 41, 43.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 juni 2022–4 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad