Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 16 juni 2022

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 16 juni 2022 har justerats den 17 juni 2022 vad avser §1-119.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 juni 2022–13 juli 2022.

Uppdaterad