Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 16 juni 2022

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 16 juni 2022 har justerats den 16 juni 2022 vad avser §12-14, 16-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 juni 2022–11 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

Uppdaterad