Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 7 juni 2022

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 7 juni 2022 har justerats den 20 juni 2022 vad avser § 1-6, 8-23, 25-28, 32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad