Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 7 juni 2022

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 7 juni 2022 har justerats den 7 juni 2022 vad avser §7, 24, 29, 30, 31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 juni 2022–30 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad