Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 juni 2022

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 juni 2022 har justerats den 15 juni 2022 vad avser §§ 1–7 och 9–12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 juni 2022–6 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Meetings Plus.

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 juni 2022

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning

 

Uppdaterad