Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 juni 2022

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 8 juni 2022 har justerats den 8 juni 2022 vad avser §8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 juni 2022–1 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Meetings Plus.

 

Uppdaterad