Stockholms kulturnämnds protokoll för 31 maj 2022

Stockholms kulturnämnds protokoll för 31 maj 2022 har justerats 7 juni 2022 vad avser §1-3, 8-9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 juni 2022–30 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad