Stockholms kulturnämnds protokoll för 14 juni 2022

Stockholms kulturnämnds protokoll för 14 juni 2022 har justerats 21 juni 2022 vad avser §1-5, 7-8, 11-12.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2022–14 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad