Stockholms kulturnämnds protokoll för 14 juni 2022

Stockholms kulturnämnds protokoll för 14 juni 2022 har justerats 14 juni 2022 vad avser §6, 9-10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 juni 2022–7 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad