Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för den 15 juni 2022

Stockholms kommunstyrelses trygghetsutskotts protokoll för den 15 juni 2022 har justerats den 22 juni 2022 vad avser §§ 1-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2022–14 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad