Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 1 juni 2022

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 1 juni 2022 har justerats den 8 juni 2022 vad avser §§1-2, 4-13, 15-49, 51-56.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 juni 2022–30 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad