Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 1 juni 2022

Stockholms kommunstyrelses integrationsutskotts protokoll för den 1 juni 2022 har justerats den 11 juni 2022 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 juni 2022–5 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad