Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 30 maj 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 30 maj 2022 har justerats den 7 juni 2022 vad avser §§ 1-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 juni 2022–29 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad