Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 13 juni 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 13 juni 2022 har justerats den 20 juni 2022 vad avser § 39 Ändringar i Skolskjutsanvisningar för Stockholms stad.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 juni 2022–13 juli 2022

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad