Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 13 juni 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 13 juni 2022 har justerats den 20 juni 2022 vad avser §§ 1-15, 17,19-21, 23-46.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad