Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 13 juni 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 13 juni 2022 har justerats den 14 juni 2022 vad avser §§ 16, 18 och 22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 juni 2022–6 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad