Stockholms idrottsnämnds protokoll för 14 juni 2022

Stockholms idrottsnämnds protokoll för 14 juni 2022 har justerats 20 juni 2022 vad avser §§ 1-11 & 13-17, 19-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen, Palmfelt Center samt på Insyn.

Uppdaterad