Stockholms idrottsnämnds protokoll för 14 juni 2022

Stockholms idrottsnämnds protokoll för 14 juni 2022 har justerats 14 juni 2022 vad avser §§ 12 & 18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 juni 2022–7 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen, Palmfelt Center.

Uppdaterad