Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 14 juni 2022

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 14 juni 2022 har justerats den 21 juni 2022 vad avser §§ 1-17, 19-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 juni 2022–13 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Fleminggatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad