Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 20 juni 2022 vad avser §1-5, 7-34.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad