Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 14 juni 2022

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 14 juni 2022 har justerats den 22 juni 2022 vad avser §1-3,6,8-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2022–14 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad