Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 14 juni 2022

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 14 juni 2022 har justerats den 14 juni 2022 vad avser §4,5,7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 juni 2022–7 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad