Stockholms äldrenämnds protokoll för 14 juni 2022

Stockholms äldrenämnds protokoll för 14 juni 2022 har justerats 17 juni 2022 vad avser §1-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos äldreförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad