Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 2 juni 2022

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 2 juni 2022 har justerats den 7 juni 2022 vad avser §§ 1-21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 juni 2022–29 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad