Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 16 juni 2022

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 16 juni 2022 har justerats 17 juni 2022 vad avser §§6-8, § 12 och § 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning i eDok samt i Meetings Plus.

Uppdaterad