Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 21 juni 2022

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 21 juni 2022 har justerats den 21 juni 2022 vad avser §§1-32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 juni 2022–13 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3.

Uppdaterad