Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022 har justerats den 21 juni 2022 vad avser §§ 5-7, 9-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2022–14 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad