Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022 har justerats den 17 maj 2022 vad avser §§ 1-4, 8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad