Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 17 juni 2022 vad avser §§ 1-5, 8-10, 12-39.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 juni 2022–11 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad