Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 9 juni 2022 vad avser §§6, 7, 11.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 juni 2022–4 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2.

Uppdaterad