Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 9 juni 2022

Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 17 juni 2022 vad avser §§ 1-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Samordningsförbundet Stockholm stad, Arenavägen 47.

Uppdaterad