Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022 har justerats den 17 juni 2022 vad avser §§ 1-36.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 juni 2022–11 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad