Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 13 juni 2022

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 13 juni 2022 har justerats den 21 juni 2022 vad avser §§1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 juni 2022–13 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

 

Uppdaterad