Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 31 maj 2022

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 31 maj 2022 har justerats den 7 juni 2022 vad avser §§ 1-7, 9 och 17-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 juni 2022–29 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

 

Uppdaterad