Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 21 juni 2022

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 21 juni 2022 har justerats den 21 juni 2022 vad avser §6, §9 och §§11-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 juni 2022–14 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad