Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 16 juni 2022

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 16 juni 2022 har justerats 16 juni 2022 vad avser §§1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 20 juni 2022–11 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad