Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 9 juni 2022

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 9 juni 2022 har justerats den 10 juni 2022 vad avser §1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 juni 2022–4 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

 

Uppdaterad