Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 16 juni 2022 har justerats den 20 juni 2022 vad avser §1-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 21 juni 2022–12 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad