Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2 juni 2022

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2 juni 2022 har justerats 7 juni 2022 vad avser §1-45.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 juni 2022–29 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad