Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för 16 juni 2022

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för 16 juni 2022 har justerats 21 juni 2022 vad avser §1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 juni 2022–13 juli 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i Meetings Plus.

Uppdaterad