Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 4 maj 2022 vad avser §§ 1–5, 8, 10–14, 17, 23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 maj 2022–26 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad