Stockholms trafiknämnds protokoll för den 21 april 2022

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 21 april 2022 har justerats den 3 maj 2022 vad avser §§ 1-7, 9, 10, 12, 13, 16-19,23-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 maj 2022–25 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad