Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 9 maj 2022 vad avser §1-6, 8, 10-57, 59-84, 86.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 maj 2022–1 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad