Stockholms servicenämnds protokoll för 26 april 2022

Stockholms servicenämnds protokoll för 26 april 2022 har justerats 2 maj 2022 vad avser §§ 1-3, 5-10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 maj 2022–24 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5.

Uppdaterad