Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 27 april 2022

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 27 april 2022 har justerats den 4 maj 2022 vad avser §§ 1-2, 4, 6-8, 10-11, 13-16, 18-20, 23-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 maj 2022–26 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

 

Uppdaterad