Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 9 maj 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 9 maj 2022 har justerats den 10 maj 2022 vad avser §11 och §14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 maj 2022–1 juni 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad